Ajuntament de Blancafort - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos. El primer pis té una balconada continua i el segon pis dos balcons més petits.

Ressenya històrica

El Consell de Blancafort deliberava al s. XIV a la Casa del Comú, que es trobava davant l'església, a la plaça Nova. Compartia estança amb l'hospital i no reunia unes mínimes condicions d'habitabilitat.

El 1901 l'ajuntament acordà el seu enderroc per evitar que el seu enfondrament pogués provocar alguna desgràcia i traslladaren les dependències municipals a una casa del raval de Roselló. La Casa de la Vila va anar canviant de seu fins que el 1941 s'adquirí l'edifici actual. Per a la seva adquisició es concertà un crèdit hipotecari. Les obres del nou ajuntament s'inauguraren el 1944.
Fou reformat el 1973. El 1987 es va reformar el primer pis. El 2002 es va reformar el segon pis i la planta baixa.