Ajuntament - Rocafort de Queralt

Descripció

Edifici de dos cossos format per una planta baixa i primer pis amb una porxada avançada. Originariament era d'un sol cos (l'actual cantó dret o nord), que, en una data indeterminada, fou ampliat amb la construcció d'un annex idèntic a l'edifici originari.
Els baixos estaven destinats a escoles, amb una aula per als nens i una segona per a les nenes, mentre que a la part superior hi havia les dependències municipals i dos pisos per als mestres.
Estructuralment recorda les construccions religioses barroques dels municipis de la Conca. El primer pla de l'edifici el forma una porxada amb arcs de mig punt sobre columnes amb capitells florals. Sobre aquesta hi ha una àmplia terrassa. En segon pla trobem una façana asimètrica decorada amb esgrafiats amb elements florals.
Sota els porxos hi trobem una petita font.

Ressenya històrica

L'any 1913 es va enderrocar l'antic edifici de la Casa de la Vila per ubicar-hi l'escorxador. Per aquest motiu fou necessari adquirir uns nous terrenys per bastir el nou ajuntament. Les obres van començar el 1923, essent alcalde Pere Tomàs.