Abadia de Santa Maria de Poblet - Vimbodi i Poblet

Descripció

Gran conjunt monàstic edificar segons la planta prefixada dels cenobis cistercencs. Té un nucli central (ss.XII-XIV):esglési major, claustre i dependències annexes: cuina, refetor, capítol; dormitori i edificis de caire econòmic.celler, refetor conversos, graner, forn, etc...En convertir-se en monestir reial, al s. XIV es construeixen els Panteons Reials i el recinte enmurallat. Del s. XIV és el palau del rei Martí I. Els ss. XVI-XVIII aporten elements secundaris, alguns fora del recinte. El material bàsic emprat és la pedra, extreta de la Conca i les Garrigues, cisellada en carreus regulars.

Ressenya històrica

Monestir fundat pels monjos cistercencs, sota l´impuls de Ramon Berenguer IV (1150), dins el procés repoblador de la Catalunya Nova. Organitzat el seu domini senyorial, s´emprenen moltes construccions amb l´abat Copons. Ja amb Alfons I fou monestir reial. Junt amb Pere III, Martí I i Alfons IV s´hi efectuen les construccions reials. Als ss. XV-XVI alguns abats foren presidents de la Generalitat; però quan Poblet ingressà a l´Orde de la Corona d´Aragó, començà el declivi polític i econòmic, sota el context general català. Les exclaustracions del s. XIX suposaren l´abandó i expol.liació. A mitjans s. XIX s´inicia un llarg procés restaurador protagonitzat per E. Toda, president del Patronat. El 1940 es restaurà la vida monàstica.